CAPU – Københavns Universitet

PUR > CAPU

Udviklingsarbejdet blev gennemført på adjunktpædagogisk kursus ved Det Humanistiske Fakultet. Ideen var at adjunkterne arbejdede med egen undervisningspraksis som en case. Kursets intensive seminarer blev relateret til casearbejdet og til aktuelle universitetspædagogiske temaer om læring, undervisning og evaluering.

Udviklingsarbejdet blev gennemført af professor Karen Borgnakke og lektor Gerd Christensen fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. 

Samlinger af undervisningscases er tilgængelige via venstremenuens opslag.