Deltagere – Københavns Universitet

PUR > ITAKA > Deltagere

Deltagere i udvikling af casestudier

Casestudierne relateres til den professionsorienterede og akademiske læringskontekst. Professor Karen Borgnakke og ph.d studerende Anita Lyngsø, Camilla Kirketerp Nielsen og erhvervsPhD-studerende Cathrine Sand Nielsen gennemfører i 2013- 2015 projektudviklingen sammen med de involvede uddannelsesmiljøer på KU og VIA-UC.

Frem til 2012 blev ITAKA-projekterne gennemført som en del af KUs temapakker i E-science og E-education.

Fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, MEF, deltog Karen Borgnakke, Søren Brink, Marianne Høyen, Jesper Laugesen, Vibeke Røn Noer. I caseudviklingen deltog desuden Kirsten Donskov Felter, Det Teologiske Fakultet, Erik Granly, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, IKK, Mie Femø Nielsen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, INSS, samt Uwe Wollin, ITMEDIA, Det Humanistiske Fakultet. I projektet deltog endvidere Anita Monty, IT Learning Center, The Faculty of Life Science Library og Camilla Østerberg Rump, Institut for Naturfagenes Didaktik, IND, samt projektmedarbejderne: Anne Mette Thorhauge, Sara Rosengaard-Andersen, Gry Søgaard, Ann Prevost, Martin Jensen, Martin Leth-Sonne og Stine Brandt Jørgensen, samt ekstern konsulent Ole Trier.