Projektarkivet – Københavns Universitet

PUR > ITAKA > Projektarkivet

Projektarkivet og afsluttede projekter

ITAKA- projektet (2008-2012) blev gennemført som en del af KUs temapakker i E-science og E-education. Projekterne bygger videre på erfaringer med empirisk forskning, forskningsbaseret evaluering, innovation og udviklingsarbejde i forskellige læringskontekster. Casestudier blev udviklet som Professionslæring og e-læring, Entrepeneurship på humaniora, Kald og kompetence og Podcast/Arken. Caseudviklingen kan følges i opslag på ITAKA-portalens venstremenu.

ICT & Læring i de skolastiske læringskontekster. IT-baserede strategier for organisations- og pædagogikudvikling i de gymnasiale uddannelser

Projekt It og nye læringsstrategier (2003-2007) gennemførte feltarbejde og casestudier i IT klasser og projektarbejde, rapporteret i bl.a. bogen Nye læringsstrategier i de gymnasiale uddannelser - Casestudier i IT-klasser og projektarbejde. Projekterne gennemførtes i forlængelse af EU-projektet Creative Learning and Student's Perspectives, CLASP.

Projekt om it-baserede evalueringsstrategier (2006-2009) blev gennemført i et samarbejde mellem IT-gymnasierne i Avedøre, Brøndby og Ørestad og blev støttet af Undervisningsministeriet.

Projekternes casestudier og kortlægninger, fra ledelsesniveau til undervisningsniveau kan følges på projektportalen kaldet Evalueringsportalen, se opslag i venstremenuen. 

Udviklingsarbejde og casestudier i den akademiske læringskontekst

Udviklingsarbejdet blev gennemført på det adjunktpædagogiske kursus ved Det Humanistiske Fakultet i 2007- 2009. Ideen var at adjunkterne arbejdede med deres egen undervisningspraksis som en case. Ideen var også at relatere kursets intensive seminarer til casearbejdet og til aktuelle universitetspædagogiske temaer om læring, undervisning og evaluering. 

Udviklingsarbejdets casestudier kan ses på CAPU-portalen, se opslag i venstremenuen.