Paradigmer og læringsstrategier – Københavns Universitet

PUR > Paradigmer og læringss...

Paradigmer og læringsstrategier

Projekterne undersøger paradigmer og læringsstrategier med skiftende fokus på den skolastiske, professionsorienterede og akademiske læringskontekst. 

Projekterne knytter forbindelser til historisk gennemgående opfattelser af  skolastikken og praktikken og sætter empirisk fokus på strategiernes og læreprocessernes sociale og kulturelle forankring. Ligeledes knytter projekterne sig til innovative tendenser og it-baserede strategier og undersøger blended læring, skift mellem online og offline og formel og uformel læring.

I rapporten Et universitet er et sted, der forsker i alt - undtagen i sig selv og sin egen virksomhed, Borgnakke 2011, eksemplificeres de to stærke paradigmer fra 1970'erne- 2010'erme: Det projektpædagogiske paradigme og læringsparadigmet. 

I rapporten Vekselvirkninger og samspil -mellem teoretiske og kliniske studier i sygeplejerskeuddannelsen, Borgnakke red. 2014,  sættes fokus på de professionsorienterede læringsstrategier og behovet for et paradigmeskifte. Rapporten kan downloades her http://static-curis.ku.dk/portal/files/169966553/Vekselvirkninger_og_samspil_samlet_high.pdf

Udvikling af innovative læringsstrategier trækker i skandinavien på reformpædagogiske traditioner. Læs mere om udspringet, og hermed det projektpædagogiske paradigme, i højremenuen.