Projektarkiv – Københavns Universitet

PUR > Projektarkiv

Det projektpædagogiske paradigme

I den pædagogiske diskurs samles tendenser og reformpædagogiske traditioner. Disse kobles historisk til de progressive principper, som projektpædagogik siden 1970'erne har været et udtryk for. På denne baggrund refererer aktuelle innovative projekter både til nye diskurser om ikt, innovation og kreativitet, og til traditionsoverførte erfaringer med problembaseret læring og projektpædagogik. 

Projektpædagogikkens paradigmatiske karakter kan iagttages overalt i skole- og uddannelsessystemet.

En kritisk analytisk gennegang af det projektpædagogiske paradigmes teorier og principper gives af Karen Borgnakke i bogen PROJEKTPÆDAGOGIKKEN GENNEM TEORI OG PRAKSIS. Bogen kan downloades her

http://static-curis.ku.dk/portal/files/172930431/Projektp_dTeoPraksKBbog.pdf

Analyser af tendenser i projektpædagogikkens praktiske gennemslag  i hhv. folkeskolen, gymnasieskolen og universiteter gives i artiklerne, som kan læses her:


Projektpædagogikken og de nye projekt-opgaver en analyse af politiske diskurser og udfordringer på folkeskoleområdet.

Markeringer - Om projektpædagogikken og en verden i forandring med reference til universitetsområdet.

Som variationer over et tema: Learning by doing en analyse af Deweys slagkraftige sentens og dens praktiske variationer som professionsorienteret projektarbejde.