PUR – Københavns Universitet

PUR

Skolastiske, professionsorienterede og akademiske læringskontekster - diskurser og praktikker

Forskningsprojekterne udvikler etnografiske studier i tætte samarbejdsrelationer mellem forsknings- og uddannelsesmiljøer. Baggrunden er forskningbaseret evaluering af innovative uddannelsesprojekter, samt casestudier i it-baserede strategier for organisations- og pædagogikudvikling.

Projekternes formål er at udvikle praksisnære empiriske analysestrategier  i sampil med teori- og empiriudviklingen i de nationale og internationale forskernetværk.

ITAKA, CAPU og Evaluerings-portalerne dækker casestudier i den gymnasiale, akademiske og professionsorienterede kontekst. Se portaler og casestudier i venstremenuens opslag.  

Projektudviklingen ledes af professor Karen Borgnakke