ITAKA – Københavns Universitet

PUR > ITAKA

Projekt IT og læring i Akademia, ITAKA, gennemfører casestudier og kortlægger it-baserede strategier for organisations- og pædagogikudvikling

Projektet deltager i innovative uddannelsessprojekter og udvikler projektportaler. Arbejdet kobles løbende til forskernetværk, internationale og nationale projekter. 

ITAKA-Projektet ledes af professor Karen Borgnakke

Se mere om projekter og casestudier i venstremenuens opslag.