INNOVA casestudier

Casestudierne i innovative uddannelsesprojekter gennemfører feltarbejder og kortlægger strategier for organisations- og pædagogikudvikling i de skolastiske og professionsorienterede læringskontekster. 

Casestudierne og projektudviklingen ledes af professor Karen Borgnakke og gennemføres sammen med de involverede forsknings- og uddannelsesmiljøer på KU og VIA-UC.