Casestudier – Københavns Universitet

PUR > ITAKA > Casestudier

Casestudier

De akademiske uddannelsesmiljøer udfordres af spørgsmål om hvordan man skaber innovative læringskontekster og nye professionelle standarder. Samtidig sætter nye generationer af studerende og mediekulturen dynamiske kontraster mellem skolastiske, professionelle og praktiske tilgange. Dette er udgangspunktet for casestudier der kobles til organisations- og pædagogikudvikling i de gymnasiale uddannelser, universitets- og professionsuddannelserne.

Caseudviklingen kan følges i venstremenuens opslag.