Evaluering - projektportal – Københavns Universitet

PUR > Evaluering - projektpo...

Casestudier i den gymnasiale læringskontekst

Projektets casestudier kortlægger de it-baserede strategier for pædagogikudvikling fra  ledelsesniveauet til undervisningsniveauet.

Projektet er udviklet i et samarbejde mellem IT-gymnasierne Avedøre, Ørestad og Brøndby Gymnasium og forskere fra Pædagogik ved Københavns Universitet.

Projektet ledes af professor Karen Borgnakke