Projektarkiv – Københavns Universitet

PUR > Evaluering - projektportal > Projektarkiv

Projektarkiv

Projektets forskernetværk har referencer til etnografiske studier i organisations- og pædagogikudvikling med fokus på nye læringsstrategier. Baggrunden er forskningsprojekter i læring og kreativitet, som findes sammenfattet i nedenstående bøger og rapporter. 

EU-projektet Creative Learning and Student's Perspective, CLASP, gennemførte feltstudier i 10 landes forskellige skoler og uddannelsessystemer. Rapporten fra den danske del af projektet er udgivet i bogen Nye læringsstrategier i de gymnasiale uddannelser - Casestudier i IT-klasser og projektarbejde.

Bogen om CLASP-projekterne samler feltstudierne. Se endvidere bidrag til temanr. Ethnography of Education in a European Educational Researcher Perspective i EERJ 

Beslægtede empiriske projekter om de aktuelle reformer og konsekvenser for organisations- og pædagogikudviklingen blev samlet i bogen Et analytisk blik på senmodernitetens gymnasium