Casestudier og kortlægning – Københavns Universitet

PUR > Evaluering - projektportal > Casestudier og kortlæg...

Kortlægning af skolecases

Projektet fokuserer på den professionelle vurdering af de pædagogiske muligheder for it-baseret læring og evaluering.  Casestudierne dokumenterer hvordan de nye medier og teknologier udfordrer den fortløbende undervisning, men peger også på it- og test-kulturens farer. Der peges på nye satsninger, ikke på it i sig selv, men på it'ens pædagogiske brugsværdier.