Konferencer, analyser og debatter om de innovative strategier 

Konferencerne er vigtige mødesteder, der i casestudiernes tiår afspejler state-of-the art og aktuel debat om strategierne.

Konferencen IKT støttet læring på universiteterne, markerer starten og baggrunden som den nationale strategi for IKT-støttet læring . IT Learning Center, KU, repræsenterede de nye online strategier og e-pædagogikkens start: Da LIFE tog løbeskoene på  . 

Online Educa, Berlin, præsenteres papers om "The X-factors of Good E-learning") (Monty 2008) og Reflecting the Actual and the Future ICT based Strategies – Case studies in the practical learning context) (Borgnakke 2010). På Uddannelsesforum 2010 deltog Karen Borgnakke med "Digital hverdag i gymnasiet - kulturændringer og strategier for læring" .

symposierne Rethinking Educational Ethnography: Researching on-line communities and interactions, Barcelona 2012, Napoli 2013, København 2014 og Borås 2015 deltog  Karen Borgnakke, Vibeke Røn Noer, Anita Lyngsø, Camilla Kirketerp Nielsen, Raymond Kolbæk og Roddy Walker med papers

E books fra symposierne kan downloades her

Hernández Hernández, F., Fendler, R., & Sancho Gil, J. M. (Eds.). (2013).
Rethinking Educational Ethnography: Researching on-line communities and interactions. Barcelona: Universitat de Barcelona - Dipòsit Digital. http://hdl.handle.net/2445/44009

Networked Together: Designing Participatory Research in Online Ethnography Paolo Landri, Andrea Maccarini, Rosanna De Rosa (Eds) (2014) CNR-IRPPS e-publishing http://www.irpps.cnr.it/e-pub/ojs/index.php/mono/article/view/978-88-98822-02-7.

Special issue: Exploring The Learning Context in Shifts between online and offline Learning, ed. Karen Borgnakke, med artikel bidrag fra symposiet på Københavns Universitet, kan læses her

Seminar.net. International Journal of Media, Technology & Lifelong Learning www.seminar.net

Seminar.net. Vol 11, 1 2015